Stagemobiliteiten in het buitenland voor leerlingen

Gratis ErasDu-Consortium voor scholen

Scholen kunnen kosteloos aansluiten bij het ErasDu-Consortium, waardoor ze hun leerlingen de gelegenheid kunnen bieden om een individuele stage in het buitenland te volgen.

Geen omslachtig projectdosier

De school moet zelf geen omslachtig projectdossier uitwerken om Erasmus+ beurzen en een stuk organisatiefinanciering te pakken te krijgen.

Het geaccrediteerde ErasDu-project biedt niet alleen deze financiering rechtstreeks aan, maar neemt je school ook op in een uitgebreid Vlaams én internationaal netwerk van gelijkgezinde scholen.

Ook voor scholen met eigen accreditering

Ook scholen die zelf al lopende Erasmus+ projecten hebben – zelfs binnen accrediteringen – kunnen in principe deelnemen aan ErasDu. Hierbij maken ze dan gebruik van de ErasDu-methodiek en het internationale ErasDu-netwerk. Dit noemen we de consortiumoverstijgende werking.

Voor welke leerlingen?

Met Erasdu richten we ons op leerlingen uit de 3e graad van het (Bijzonder) Secundair Onderwijs uit richtingen in de dubbele- en arbeidsmarktfinaliteit. We geven hierbij voorrang aan leerlingen uit Duaal Leren.

De stages zijn individueel, maar worden maximaal en schooloverstijgend gegroepeerd per buitenlandse regio en periode. Het is niet de bedoeling om een hele klas tegelijkertijd naar dezelfde regio te sturen.

Er is geen beperking op basis van sector of beroep: we proberen voor elke gemotiveerde kandidaat een geschikte stageplaats te zoeken in zijn of haar opleidingstraject, of in een aanverwant of aanvullend opleidingstraject.

Stage en begeleiding

De buitenlandse stage van 2 tot 3 weken heeft vooral tot doel de sleutelcompetenties van de deelnemers te versterken. De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Werkplekleren: de ontwikkeling van beroepstechnische en generieke arbeidscompetenties via een onbezoldigde stage
  • Competentieontwikkeling van de vreemde taal of de hulptaal
  • Sociocultureel programma: kennismaking met de lokale tradities en gewoontes van het land/de regio waarin de deelnemers verblijven.
  • Opnemen van een ambassadeursrol: de buitenlandse ervaring delen.

Voor de deelnemers is een reis- en een verblijfstoelage voorzien vanuit het Erasmus+programma. Deze vergoedingen zijn afhankelijk van de af te leggen reisafstand en het doelland.

We werken samen met buitenlandse partners – meestal scholen – die de stageplaatsen zoeken en als eerste aanspreekpunt dienen voor monitoring van de leerlingen in het buitenland. In veel gevallen gaat er ook een Vlaamse begeleider mee.

Wederkerigheid!

Deelname aan ErasDu is gratis voor de scholen, maar het is niet vrijblijvend. Scholen die leerlingen uitsturen via ErasDu zullen ook gevraagd worden om stageplaatsen in Vlaanderen te zoeken voor buitenlandse leerlingen, tegen een kleine vergoeding. Dat is de wederdienst die we bieden aan onze buitenlandse partners.

Hoe werkt het?

ErasDu roept minstens éénmaal per schooljaar de scholen in het consortium op om deelnamedossiers van kandidaat-deelnemers voor de eerstvolgende stageperiode in te dienen.

Je kan als school vrijblijvend lid worden van het ErasDu-consortium door een overeenkomst te sluiten met Connectief vzw, de coördinerende organisatie van het project. Zolang de school geen kandidaatsdossiers indient, verplicht deze overeenkomst tot niets. Maar het lidmaatschap zorgt er wel voor dat je alle consortium-interne informatie zal ontvangen.

Enkele getuigenissen

ErasDu ondersteunt scholen en opleidingscentra D/A bij internationaliseringsactiviteiten.
Contacteer ons voor meer informatie.

Contactinformatie
  • Keizerslaan 11
  • 1000 Brussel
  • BE0879 785 743
© 2024 Erasdu all rights reserved - Privacy verklaring
Kickstarted by Mailbox